Contact

Als u verder vragen heeft over de Stichting Vrienden Oude Kerk Diever kunt u die stellen aan secretaris@oudekerkdiever.nl

Als u donateur wilt worden kunt u ook contact opnemen met het secretariaat, te bereiken op penningmeester@oudekerkdiever.nl

Als u vragen heeft of als u de kerk zou willen huren voor een concert, congres, huwelijk, of een andere gebeurtenis, kunt u contact opnemen met info@oudekerkdiever.nl

Link naar de site van de kerkelijke gemeente:   www.hervormddiever.nl

2012-12-21 21.13.24    2013-05-20 11.36.55

Open Podium 2012                                                  Boekenmarkt 2013