Wie zijn wij & ANBI

Wie zijn wij

De Stichting Vrienden Oude Kerk Diever is opgericht in 1996 met als doel om door middel van het faciliteren van concerten en andere culturele activiteiten, geld te verzamelen bestemd voor het onderhoud van de kerk.

De stichting wordt bemenst door vrijwilligers. Wij vergaderen een 6 tal keer per jaar en verder faciliteren we de activiteiten, door te zorgen voor een gastvrij sfeer en het schenken van koffie en thee.

De opbrengsten van de stichting worden beheerd door de stichting zelf. Jaarlijks wordt een deel van de kosten die de kerk maakt  wat betreft onderhoud, door de opbrengsten van de stichting betaald. Afgelopen jaren zijn er onder andere bijdragen gegeven voor de nieuwe kachels en voor ARBO technische voorzieningen boven de gewelven.

Ook wordt er een bijdrage geleverd aan de vaste lasten die er zijn om het kerkgebouw in goede staat te houden.

De stichting heeft een groot aantal donateurs die een jaarlijkse bijdrage geven bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Jaap Ruiter                                  Voorzitter 
  • Mindert Veenstra                       Penningmeester
  • Bert Rossing                                Secretaris
  • Thom Oosterloo                          Lid
  • Frank Foreman                           Lid
 

De stichting werkt nauw samen met het College van Kerkrentmeesters en heeft ook regelmatig (informeel) overleg met de kerkelijke gemeente. Er worden in goed overleg beslissingen genomen over het gebruik van het kerkgebouw.

Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Vrienden Oude Kerk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier vindt u de daarvoor benodigde stukken.

Bankrekeningnummer “Stichting Vrienden van de Oude Kerk Diever”:    NL42 RABO 0313 7209 67

Akte van oprichting:

akte van oprichting

Jaarrekening 2020:

jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021:

jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022:

jaarrekening 2022

jaarrekening 2023:

jaarrekening 2023

Beleidsplan:

Beleidsplan 3 april 2024

uittreksel handelsregister:

KvK Uittreksel Handelsregister SVOK